قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

برنامه هفتگی کلینیک

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز جراحی سهند
ایام هفته گوش، حلق و بینی دندانپزشک قلب و عروق ارتوپد جراح عمومی اطفال زنان و زایمان اورولوژی پوست
شنبه   دکتر بختیاری ساعت 11 الی 13   ساعت 17 الی 20 دکتر اعتماد ساعت 15 الی 17     دکتر مالی ساعت 17 الی 19 دکتر سرافرازی ساعت 15 الی 16 دکتر محسنی ساعت 17:30 الی 19 دکتر مهرسای ساعت 11 الی13 دکتر بهروان ساعت 14 الی 19
یکشنبه   دکتر ناظم الرعایا ساعت 15 الی 17   دکتر درویش ساعت 11 الی 14 دکتر دائمی ساعت 14:30 الی 16   دکتر ابراهیم پور ساعت 11 الی 14 دکتر محسنی ساعت 17:30 الی 19 دکتر ولیخانی ساعت 17:30 الی 19 دکتر بهروان ساعت 14 الی 19
دوشنبه دکتر جهانیان ساعت 17 الی 19 دکتر بختیاری ساعت 11 الی 13       دکتر مالی ساعت 17 الی 19 دکتر ابراهیم پور ساعت 11 الی 14 دکتر عاملی ساعت 10 الی 11 دکتر بهروان    ساعت 14 الی 20
سه شنبه       دکتر درویش ساعت 11 الی 14     دکتر ابراهیم پور ساعت 11 الی 14 دکتر هل اطائی ساعت 16 الی 18 دکتر محسنی 17:30 الی 19 دکتر بهروان ساعت 14 الی 19
چهارشنبه   دکتر بختیاری ساعت 11 الی 13 ساعت 17 الی 20 دکتر اعتماد ساعت 15 الی 17   دکتر عطار زاده ساعت 16 الی 18   دکتر سرافرازی ساعت 15 الی 16 دکتر زند ساعت 10 الی 12 دکتر محسنی ساعت 17:30 الی 19 دکتر بهروان ساعت 14 الی 20
پنج شنبه               دکتر عاملی ساعت 10 الی 11 دکتر بهروان ساعت 10 الی 14
EnglishTurkeySaudi ArabiaUSAIraqIran